CRV-Districtsbijeenkomsten

Fijn dat we u mochten ontmoeten op de CRV Districtsbijeenkomsten

districtsbijeenkomsten

Van 14 januari tot 8 maart 2019 vonden de jaarlijkse districtsbijeenkomsten plaats voor alle leden van Coöperatie CRV. We blikten terug op het afgelopen jaar, veehouders kregen een toelichting op de jaarcijfers en de actualiteiten en waar van toepassing vonden bestuursverkiezingen plaats.

Dicht bij de praktijk

Dit jaar was bij veel bijeenkomsten een bezoek aan een praktijkbedrijf onderdeel van het programma. Bezoekers kregen hier een rondleiding over het bedrijf waar ze te gast waren. Tijdens de rondleiding was er alle tijd voor vragen en het uitwisselen van ervaringen. Deze praktijkgerichte insteek was voor onze leden extra interessant.